Űrlapok

Alpolgármesteri Titkárság

Belső Ellenőrzési Iroda

Belső Ellenőrzési Iroda 2013. évi ellenőrzési terve
A Belső Ellenőrzési Iroda Stratégiai terve 2010-2014. évekre és a 2010. évi ellenőrzési terve
Belső Ellenőrzési Iroda 2014. évi ellenőrzési terve
Belső Ellenőrzési Iroda 2013. évi módosított ellenőrzési terve
Belső Ellenőrzési Iroda 2011. évi ellenőrzési terve
Belső Ellenőrzési Iroda 2012.évi ellenőrzési terve

Városfejlesztési és Főépítészi Ügyosztály

Főépítészi Iroda

27_2013_melleklet
2013-005 építésügyi eljárási rendelet
4_sz_melleklet
63_2012_melleklet
2013_23 Helyi építészeti-műszaki Tervtanács létrehozásáról
314_2012. (XI. 8.) Korm-rend_településfejlesztés_településrendezés_sajátos_jogintézmények
312_2012. (XI. 8.) Korm.rendelet_építésügyi-építésfelügyeleti-hatósági-eljárásokról

Vagyongazdálkodási és Üzemeltetési Ügyosztály

KÉRELEM Gépjármű-elhelyezési kötelezettség telken kívüli teljesítéséhez
18/2013. (IV.24.) rendelet a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és használatának rendjéről
Kérelem a Józsefvárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterület használatához

Létesítményüzemeltetési iroda

Munkakezdési-hozzájárulás kérelem

Pénzügyi Ügyosztály

Adóügyi Iroda

Kérelem adó-és értékbizonyítványhoz
Meghatalmazás nem magánszemély adózók részére
Adóigazolás-magánszemélyeknek
Adóigazolás-cégeknek
Meghatalmazás magánszemély adózók részére
Meghatalmazás magánszemély adózók részére
Meghatalmazás nem magánszemély adózók részére
Méltányossági kérelem gazdasági társaságok részére
Méltányossági kérelem magánszemélyek részére II.
Nyilatkozat költség elszámolásáról társas vállalkozások részére
Nyilatkozat költség elszámolásáról egyéni vállalkozók részére
Megállapodás adóval kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről
Bevallási (változás-bejelentési) nyomtatvány építményadó megállapításához
Méltányossági kérelem magánszemélyek részére I.
Pincehasználatról szóló nyilatkozat magánszemély adózók részére
Bevallási (változás-bejelentési) nyomtatvány telekadó megállapításához
Túlfizetés rendezési kérelem
Túlfizetés rendezési kérelem
Változás bejelentés gépjárműadóval kapcsolatban
Méltányossági kérelem magánszemélyek részére II.
Bejelentés mozgáskorlátozott mentességhez
Bejelentés kombinált áruszállításról
Méltányossági kérelem magánszemélyek részére I.
Méltányossági kérelem gazdasági társaságok részére
Kérelem a közlekedőképesség minősítése iránt a gépjárműadó-mentesség megállapításához
Önellenőrzési lap - idegenforgalmi adó helyesbítése
Idegenforgalmi adóbevallás
Idegenforgalmi adó bejelentkezés, változás bejelentés
Túlfizetés rendezési kérelem
Bevallási (változás-bejelentési) nyomtatvány magánszemély kommunális adójának megállapításához

Hatósági Ügyosztály

Építésügyi Iroda

Kérelem -1.
Illetékek az építésügyi hatósági eljárásokban
Bontási engedély és bontás tudomásulvétele nélkül végezhető bontási tevékenységek 1
Kérelem -2.
Kérelem 2.b
Kérelem -3.
Építési engedély nélkül végezhető építési tevékenységek
Kérelem -4.
Épület használatbavételi engedélyezéséhez és használatbavételi tudomásulvételéhez statisztikai adatlap
Kérelem -5.b
Kérelem -5-1.
Statisztikai adatlap épület engedélyezéséhez - 1.
Statisztikai adatlap épület-bontásának-engedélyezéséhez és tudomásulvételéhez
Szakhatóságok
Építészeti műszaki dokumentáció tartalma
Építési tevékenység kezdés bejelentése
Elektronikus kapcsolattartás bejelentése

Igazgatási Iroda

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység bejelentése adatlap
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység adatváltozás bejelentő lap
Kérelem telepengedély-köteles ipari tevékenység folytatásának engedélyezéséhez
Szálláshely-üzemeltetési engedély formanyomtatvány
Kérelem nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatást végzők hatósági nyilvántartásába történő felvétel iránt

Humánszolgáltatási Ügyosztály

Családtámogatási Iroda

Családtámogatási Irodán kérhető segélytípusok
Nyilatkozat alkalmi jövedelemről
Étkezés térítési díj támogatása kérelem
Ápolasi díjhoz igazolás és szakvélemény (háziorvosi)
Ápolási díj kérelem - 2013.04.01-től
Nyilatkozat, ha nincs munkaviszony
LFT tájékoztató és közös képviselő igazolása
Utazási igazoláshoz kérelem
Önkormányzati segély kérelem temetési költségekhez
Lakásfenntartási támogatás iránti kérelem
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és halmozottan hátrányos helyzet iránti kérelem
Ápolási díjhoz intézményi igazolás
Adatlap lakóhely, tartózkodási hely változás bejelentésére
Védendő fogyasztói igazolás - villanyhoz
Védendő fogyasztói igazolás - gázhoz
Ápolási díjhoz munkáltatói igazolás
Közgyógyellátás iránti kérelem
Aktív korúak ellátása iránti kérelem
Védendő fogyasztó igazoláshoz kérelem
Időskorúak járadéka kérelem - 08.25-től
LFT kérelem
LFT társasházi igazolás házközponti fűtés, vagy közös vízdíj esetén
Munkáltatói jövedelemigazolás
Óvodáztatási támogatás kérelem
Kérelem Önkormányzati segély megállapításához gyermeket nevelő családok részére
Vagyonnyilatkozat
Hatósági bizonyítvány kérelem-eü.szolg.-ra jog.
Önkormányzati segély kérelem gyermektelen
Nyilatkozat gyermek tartásdíjról
Önkormányzati segély gyermekes kérelmező tájékoztató 2014.01.01.-től
Önkormányzati segély kérelemhez vagyonnyilatkozat és tájékoztató - volt áts
Áldozatsegítő Szolgálatról tájékoztató
Korhatár előtti nyudíj ellátások tájékoztató
FHT tájékoztató 30 napról
FHT lakókörnyezet rendbentartására
Adósságkezelési szolgáltatásról tájékoztatás
FHT önkénteseket fogadó szervezetek (2013. 03. 11.)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény tájékoztató - 2013.04.01.-től

Kapcsolat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
06-1-459-2100
hivatal@jozsefvaros.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 13.30-18.00
Kedd: nincs
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: nincs
Péntek: 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
06-1-459-2265

Hétfő: 8.15-13.30*,
13.30-18.00

Kedd: 8.15-16.00*
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: 8.15-16.00*
Péntek: 8.15-11.30

* csak újszülött és haláleset bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Házasságkötési szándék bejelentéséről szól jegyzőkönyv és születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele előzetes bejelentkezés alapján történik. Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Családtámogatási iroda

1082 Budapest,
Baross u. 66-68.
06-1-459-2277

Hétfő: 8.15-18.00
Kedd: 8.15-16.00
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: 8.15-16.00
Péntek: 8.15-11.30

Okmányiroda

1082 Budapest,
Baross u. 59.
06-1-459-2191

Hétfő: 8.15-18.00
Kedd: 8.15-16.00
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: 8.15-16.00
Péntek: 8.15-11.30

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.


Józsefváros

hirdetés