Idegenforgalmi adó

Az adóbevallás benyújtása
A helyi adókról szóló 1990. évi törvény (Htv.) felhatalmazásával alkotott Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 57/2010.(XII.30.) önkormányzati rendelete alapján az adóbeszedésre kötelezettnek az általa beszedett idegenforgalmi adóról a beszedést követő hó 15-éig adóbevallást kell benyújtania.
 
A szálláshely ellenérték fejében történő átengedése esetén a szállásdíjjal együtt a szállásadó; a szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése estén a szálláshellyel, ingatlannal rendelkezni jogosult az ott-tartózkodás utolsó napján (a továbbiakban együtt: adóbeszedésre kötelezett) szedi be.
 
A bejelentési kötelezettség megtételét követően a bevallásokat havonta, a hónap kezdőnapjától az utolsó napjáig terjedő időszakban beszedett helyi idegenforgalmi adóról kell készíteni.
 
Idegenforgalmi adó bevallási kötelezettség
Az adóbeszedésre kötelezettet akkor is terheli a bevallási kötelezettség, ha egy adott bevallási időszakban (hónapban) kizárólag fizetési kötelezettség alól mentes személy(ek) részére biztosítanak szálláshelyet, azaz az eltöltött vendégéjszakák után adót fizetni nem kell.
 
Az adókötelezettség keletkezése
Adókötelezettség terheli azt a magánszemélyt, aki nem állandó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt.
 
Az idegenforgalmi adó alapja
Az idegenforgalmi adó módosításáról szóló 68/2011.(XI.21.) önkormányzati rendelet alapján 2012. január 1. napjától az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakára eső szállásdíj (a szálláshely általános forgalmi adóval csökkentett ára a kötelező reggeli és egyéb szolgáltatások nélkül), ennek hiányában a szállásért bármilyen jogcímen fizetendő ellenérték.
Az idegenforgalmi adó mértéke az adóalap 4%-a.
 
A számított adó, illetve fizetendő idegenforgalmi adó összege: a tárgyhavi összes vendégéjszakára eső szállásdíj (ft) csökkentve a figyelembe vehető törvényi mentes vendégéjszakákra eső szállásdíj (ft) összegével, és szorozva az adó helyi rendeletben meghatározott mértékével.
 
Az idegenforgalmi adó megfizetése
- Az idegenforgalmi adót a beszedést követő hó 15. napjáig kell befizetni a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 14100000-10213949-61000002. sz. Idegenforgalmi adó Beszedési Számlájára.
- Az adó-megfizetési kötelezettséget az adó beszedésére kötelezettnek akkor is teljesítenie kell, ha annak beszedését elmulasztotta. (Htv. 34.§ (2) bek.)
- A Htv. 42.§ (9) bekezdése értelmében az idegenforgalmi adó alanya (szállóvendég) az idegenforgalmi adót a szállásadó felé (ahogyan és amilyen pénznemben a szállásdíjat, azzal együtt) külföldi pénznemben is megfizetheti, ha az adott pénznemet a Magyar Nemzeti Bank jegyzi.
- A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi pénznemben történő megállapításakor, valamint az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a Magyar Nemzeti Bank hivatalos – az adóévet megelőző esztendő utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.
 
Az idegenforgalmi adó nyilvántartása
- Az adóbeszedésre kötelezett köteles olyan nyilvántartást (vendégkönyvet) vezetni, amelyből megállapítható az eltöltött vendégéjszakák száma és a fizetett szállásdíj összege.
- A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a vendég nevét, címét és az eltöltött vendégéjszakák számát, a szállásdíjat és a beszedett adó összegét.
 
Amennyiben a bejelentkezést követően valamely adatában változás áll be, akkor annak bejelentését a változás-bejelentési nyomtatványon tehetik meg.
 
Vonatkozó jogszabályok
- 2003. évi XCII. tv. (Art.) az adózás rendjéről,
- 1990. évi C. törvény (Htv.) a helyi adókról,
- 57/2010. (XII.30.) önkormányzati rendelet az idegenforgalmi adó helyi bevezetéséről.
 
Használt nyomtatványok:
- idegenforgalmi adó bevallás,
- idegenforgalmi adó bejelentkezés, változás bejelentés
- önellenőrzési lap
 
Eljáró hatóság: jegyző
 
Osztály:
Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda
 
Elérhetőség:
Polgármesteri Hivatal
Pénzügyi Ügyosztály, Adóügyi Iroda
1082 Budapest, Baross u. 63-67. II. em. 204.
 
Ügyfélfogadás:
Hétfő:    13.30-18.00
Szerda:    8.15-16.30

Péntek:    8.15-11.30 


Letölthető dokumentumok


Ügyintézők

Méreg Éva · irodavezető · 459-2144 · meregeva@jozsefvaros.hu
Gergely Eszter · ügyintéző · 459-2145 · gergelye@jozsefvaros.hu

Kapcsolat

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
06-1-459-2100
hivatal@jozsefvaros.hu

Ügyfélfogadási rend

Hétfő: 13.30-18.00
Kedd: nincs
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: nincs
Péntek: 8.15-11.30

Anyakönyvi Iroda

1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
06-1-459-2265

Hétfő: 8.15-13.30*,
13.30-18.00

Kedd: 8.15-16.00*
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: 8.15-16.00*
Péntek: 8.15-11.30

* csak újszülött és haláleset bejelentése

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.

Házasságkötési szándék bejelentéséről szól jegyzőkönyv és születendő gyermekre tett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatok felvétele előzetes bejelentkezés alapján történik. Előzetes időpont egyeztetése hivatali időben a 459-2176 telefonszámon lehetséges.

Családtámogatási iroda

1082 Budapest,
Baross u. 66-68.
06-1-459-2277

Hétfő: 8.15-18.00
Kedd: 8.15-16.00
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: 8.15-16.00
Péntek: 8.15-11.30

Okmányiroda

1082 Budapest,
Baross u. 59.
06-1-459-2191

Hétfő: 8.15-18.00
Kedd: 8.15-16.00
Szerda: 8.15-16.30
Csütörtök: 8.15-16.00
Péntek: 8.15-11.30

Az utolsó sorszám - a napi ügyfélforgalomtól függően - legkésőbb az ügyfélfogadási idő vége előtt fél órával kerül kiadásra.


Józsefváros

hirdetés